Hồ sơ mua nhà ở xã hội 393 Lĩnh Nam

Hồ sơ mua nhà ở xã hội 393 Lĩnh Nam được bicvietnam.net hướng dẫn để quý khách hàng có thể tự đăng ký Thuê – Mua nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội mà không phải qua bất cứ khâu trung gian nào.

HỒ SƠ THUÊ - MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 393 LĨNH NAM

Bicvietnam.net hướng dẫn Quý khách hoàn thiện bộ hồ sơ cập nhật theo Thông tư 09/2021/TT-BXD ban hành ngày 16/8/2021 như sau:

1. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ mua NOXH
2. Mẫu 01- Đơn đăng ký mua, thuê mua NOXH
3. Mẫu 02 – Xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở người có công với cách mạng
4. Mẫu 03 – Xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở đối tượng nằm trong khoản 5,6,7
5. Mẫu 04 – Xác nhận đối tượng và thực trạng nhờ ở đối tượng khoản 4 và 5,6,7 nghỉ chế
độ
6. Mẫu 05 – Xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở trả lại nhà công vụ
7. Mẫu 06 – Xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở học sinh sinh viên
8. Mẫu 07- Xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở đối tượng chưa được bồi thường nhà
đất ở
9. Mẫu 08 – Xác nhận điều kiện thu nhập đối tượng khoản 5,6,7
10. Mẫu 09 – Tự kê khai về điều kiện thu nhập đối tượng khoản 5,6,7
11. Mẫu 10 Đơn đăng ký thuê nhờ ở sinh viên

Download các biểu mẫu tại đây => Hướng dẫn chi tiết hồ sơ thuê mua nhà ở xã hội

Tin tức & Sự Kiện

ornament-300x19.png

HT Pearl lừa đảo

HT Pearl lừa đảo là từ khoá được khách hàng quan tâm tìm kiếm bởi trong bối cảnh nhiều dự án từ các chủ đầu